Strona główna
Finanse
Tutaj jesteś

Jak odczuwa inflację przeciętny obywatel?

20 marca 2023 inflacja

Inflacja większości z nas kojarzy się z wysokimi cenami. To także wyższe oprocentowanie kredytów czy niższa zdolność kredytowa dla wielu z nas. A jak mają się do tego stanu rzeczy stopy procentowe? Znamy odpowiedź!

Dlaczego tyle mówi się o stopach procentowych? Czym są?

Lata dwudzieste XXI wieku rozpoczęły się wydarzeniami, które trwale zapiszą się na kartach najnowszej historii. Wywarły one ogromny wpływ na gospodarkę wielu państw. Polska również odczuła skutki pandemii oraz wybuchu wojny w Ukrainie. Jednym z odczuwalnych rezultatów wydarzeń ostatnich lat jest inflacja.

Inflacja to w dużym uproszczeniu sytuacja, w której pieniądz traci na wartości. Ceny większości produktów idą w górę. Odpowiednie regulowanie wysokości stóp procentowych pozwala na spowolnienie postępującej inflacji. Dzięki temu ceny produktów wzrastają w wolniejszym tempie.

Stopy procentowe – od kogo to zależy?

Mówiąc o stopach procentowych, warto wspomnieć, że chodzi tu przede wszystkim o pożyczanie pieniędzy. Nie tylko konsumenci czy firmy pożyczają z banku pieniądze. Również banki zaciągają pożyczki od innych banków w tym także od Narodowego Banku Polskiego (NBP). Stopa procentowa to cena takiej pożyczki. W dużym skrócie ten, kto chce pożyczyć pieniądze, musi za to zapłacić. Jaki będzie faktyczny koszt takiej transakcji? Wiele zależy od obecnej wartości stóp procentowych.

Narodowy Bank Polski jest tą instytucją, która ma wpływ na wysokość omawianych stóp. Jego ważną częścią jest Rada Polityki Pieniężnej (RPP). Jej członkowie co miesiąc ogłaszają, czy stopy procentowe wzrosły, spadły czy pozostają na dotychczasowym poziomie. W ostatnich miesiącach decyzje RPP budzą sporo emocji stąd też nie sposób przeoczyć medialnych doniesień na temat polityki Rady czy opinii ekonomistów na temat jej postanowień.

Ta stopa procentowa ma największy wpływ na życie przeciętnego obywatela

W Radzie Polityki Pieniężnej zasiada 9 osób, które co 6 lat wybierane są przez prezydenta, sejm i senat. Decyzje RPP są znamienne dla gospodarki oraz stanu finansów państwa. Polityka Rady może mieć istotny wpływ na wyhamowanie inflacji.

Warto pamiętać, że RPP ustala wartość więcej niż jednej stopy procentowej. Najbardziej znane rodzaje stóp procentowych to: stopa depozytowa, stopa dyskontowa, stopa redyskontowa, stopa lombardowa i stopa referencyjna. Wpływ na życie przeciętnego obywatela ma właśnie stopa referencyjna. Jej wartość przekłada się m.in. na koszt kredytów, które udzielają nam banki. Jeśli więc w ostatnim czasie wzrosła rata naszego kredytu hipotecznego, duży udział ma tu właśnie stopa referencyjna, od której w pewnym stopniu zależny jest współczynnik WIBOR.

Co oznacza inflacja dla przeciętnych konsumentów

Inflacja dla przeciętnego konsumenta to przede wszystkim wysokie ceny produktów pierwszej potrzeby. Drożeje żywność, jak również artykuły przemysłowe oraz inne dobra niezbędne do codziennego funkcjonowania. Podsumowując – za tę samą sumę pieniędzy kupimy mniej niż na przykład przed dwoma czy trzema laty.

Inflacja wymusza na Radzie Polityki Pieniężnej podejmowanie niepopularnych decyzji o podniesieniu stóp procentowych. Odczuwają to przeważnie ci obywatele, którzy spłacają kredyty. Raty zobowiązań rosną i może okazać się, że część konsumentów nie radzi sobie z ich spłatą. Czas inflacji to także okres ograniczania konsumpcji. Nie jest to najlepsza sytuacja dla gospodarki, która w efekcie spowalnia. Może to skutkować np. liczniejszymi zwolnieniami z pracy czy mniejszą liczbą inwestycji.

Inflacja może jednak okazać się istotnym motywatorem do ograniczenia wydatków i zadbania o domowy budżet. Warto pamiętać, że również w trudnych czasach możemy odkładać pieniądze i uczyć się oszczędzania. Zauważmy, że właśnie w tym okresie rośnie oprocentowanie lokat bankowych. Warto poszukać też innych metod lokaty kapitału, jak również źródeł wiedzy o finansach.

Materiał zewnętrzny

materac

Redakcja 24artykuly.pl

Zespół specjalistów, pragnących dzielić się swoją wiedzą, prezentuje artykuły w tematyce biznesu, finansów, pracy oraz rozwoju osobistego.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Sztuka budowania lojalności klientów
inflacja
jak założyć własną działalność

Jesteś zainteresowany reklamą?

jak założyć własną działalność