Charakterystyka poszczególnych tłumaczeń

  • Sharebar

Tłumaczenie to ogólne określenie przekładu tekstu, w obrębie którego można wyróżnić kilka typów, w zależności od sposobu wykonania translacji i rodzaju dokumentów, które są jej poddawane. W tym artykule pokrótce scharakteryzuję każdy z typów tłumaczeń.

  1. Tłumaczenia przysięgłe

Są to tłumaczenia pisemne, w których przekładowi poddawany jest każdy element dokumentu, łącznie z pieczęcią, odnośnikami, dopiskami itp. Co więcej, osoba, która dokonuje translacji musi każdą z opracowanych stron opatrzyć pieczęcią i podpisem, by było wiadomo, że to ona jest autorem tłumaczenia. Należy jeszcze podkreślić, że osoby wykonujące tego typu tłumaczenia muszą posiadać stosowne uprawnienia, a więc uzyskać certyfikat. Tłumaczenia dokonuje się bezpośrednio z oryginalnego dokumentu lub kopii, przy czym drugie rozwiązanie wymaga odpowiedniej adnotacji w opisie. Pisma urzędowe, które można poddać tłumaczeniu to m.in. akty urodzenia, akty ślubów, akty zgonów, akty notarialne, zaświadczenia o niekaralności, umowy, dyplomy, pełnomocnictwa itp.

  1. Tłumaczenia nieuwierzytelnione

To również rodzaj tłumaczenia pisemnego. Tym mianem określane są wszystkie przekłady tekstów i dokumentów, które nie maja statusu prawnego i nie zostały wydane przez żadną instytucję rządową. Warto podkreślić, że tłumaczenie na polski lub w dowolnie wybranym języku nie musi być dosłowne, a więc słowo w słowo identyczne, jak oryginał, jednakże musi oddawać sens zdań, które pojawiają się w oryginalnym dokumencie. Formą rozliczenia z klientem jest strona rozliczeniowa, której objętość najczęściej wynosi 1800 znaków łącznie ze spacjami. Oczywiście liczba znaków może się różnić, gdyż ustalana jest indywidualnie przez zleceniobiorcę. Klient płaci za ilość stron znajdującą się w przetłumaczonym dokumencie, a nie w tym dostarczonym do przekładu.

  1. Tłumaczenia specjalistyczne

Ostatni typ tłumaczeń pisemnych. Sporządza się je w taki sam sposób jak tłumaczenia pisemne nieuwierzytelnione, a co za tym idzie forma rozliczenia również jest identyczna. Translacji poddawany jest specjalistyczny tekst, zawierający terminy charakterystyczne dla danej dziedziny. Przekład redaguje się przy zastosowaniu technicznego nazewnictwa. Tematyka dokumentów może dotyczyć: prawa, ekonomii, medycyny, finansów itp. Tłumacz niemiecko-polski lub każdy inny, przed przystąpieniem do pracy, musi zaopatrzyć się w słownik z technicznym słownictwem lub omówić sporne kwestie z fachowcem działającym w danej branży.

  1. Tłumaczenia ustne

Określa się je również mianem konsekutywnych. Ich wykonanie polega na przełożeniu wypowiedzi obcokrajowca chwilę później po jej usłyszeniu. Najczęściej wykonuje się je podczas spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń, posiedzeń itd. Zazwyczaj tłumacz siedzi obok osoby wypowiadającej się lub w specjalnej kabinie. W przypadku tłumaczeń ustnych forma rozliczenia wygląda inaczej – płaci się za każdą godzinę, którą przepracuje translator.

Szukasz dobrych tłumaczeń? Zajrzyj na netlinguist

VN:F [1.9.17_1161]
Ocena: 0.0/5 (0 oddanych głosów)

Podobne wpisy:

  1. Kompleksowość biura tłumaczeń
  2. Biuro tłumaczeń Warszawa
  3. Tłumacz angielskiego czy biuro tłumaczeń
  4. Biuro tłumaczeń czy tłumacz?
  5. Biuro tłumaczeń Kraków
Komentarze i pingowanie jest obecnie wyłączone.

Komentarze są wyłączone.