Wymogi dotyczące inteligentnych liczników

inteligentne liczniki
  • Sharebar

Według unijnych dyrektyw w całej Europie do końca 2020 roku wszyscy operatorzy energii elektrycznej mają obowiązek rozliczania minimum 80 % dostaw energii według rzeczywistego zużycia. Realizacja tego zadania wiąże się z koniecznością zainstalowania tak zwanych inteligentnych liczników do zdalnego odczytu wskazań zużycia energii (smart metering).

Inteligentne liczniki są niezwykle istotnym elementem całego systemu i sieci energetycznych (smart grid) To dzięki nim wzmocni się pozycja konsumenta energii wobec dostawców. Na rynku zacznie dominować oszczędność oraz globalne dążenie do maksymalnego ograniczenia bardzo szkodliwego (jak dotąd) oddziaływania energetyki na całe środowisko naturalne.

Świetnym etapem przygotowawczym przed wprowadzeniem docelowych rozwiązań smart grid, niewątpliwie będzie zastosowanie liczników przedpłatowych. Możemy je zainstalować u siebie chociażby od dziś, bo to rozwiązanie łatwe i dostępne u każdego z naszych dostawców energii. A są to już liczniki na tyle inteligentne, że mogą wyrobić w nas jak najlepsze, oszczędnościowe nawyki. Dzięki nim, już od teraz możemy oszczędzić nawet do 30 % naszego bieżącego zużycia energii. Zobacz na przykład tutaj)

Docelowo, inteligentne liczniki mają zachęcić odbiorców nie tylko do oszczędnego zużywania energii, ale i do samodzielnego jej produkowania. Każdy może korzystać z dobrodziejstw własnych przydomowych źródeł energii jak wiatraki, panele fotowoltaiczne, turbiny wodne i inne. Przy tym, jedynie inteligentne liczniki umożliwią jednoczesne sprawne rozliczenie z jednej strony sprzedaży własnej (wytworzonej u siebie) energii, a z drugiej – zużycie energii dostarczonej z sieci.

Formuje się już u nas powoli grupa tak zwanych prosumentów (jednoczesnych producentów i konsumentów prądu). Inteligentne liczniki umożliwią obliczenie zapłaty od sieciowego dystrybutora za prywatne dostawy prądu z przydomowych elektrowni, ale także obciążą prosumentów za dokonany pobór. Wszystko to będzie możliwe na podstawie niekłopotliwych zdalnych, a obrazujących stany faktyczne, odczytów.

Ponieważ nowoczesne liczniki zmuszone będą rejestrować wiele szczegółowych danych dotyczących każdego z konsumentów, niezbędnym tematem staje się zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa rejestrowanych przez te urządzenia danych. Odnotowywana bowiem będzie na przykład liczba odbiorników prądu w gospodarstwie, ich rodzaj, okresy większej i mniejszej aktywności domowników, czas włączania poszczególnych sprzętów itd. Wyciek tego typu danych mógłby w znacznym stopniu naruszać prywatność czy też bezpieczeństwo mieszkańców.

Dlatego liczniki takie będą specjalnie zabezpieczane poprzez szyfrowane, podobne nieco do zabezpieczenia istniejącego w bankowym systemie kart płatniczych. Nasze (wrażliwe przecież) dane będą przechowywane jedynie na serwerach firm energetycznych, a udostępniane klientom zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

Wymogi techniczne, konieczność dobrego zabezpieczenia, zdalna teleinformatyczna obsługa i bardzo liczne obwarowania sprawiają, że nasi producenci, dystrybutorzy i monterzy liczników muszą współpracować i tworzyć swe rozwiązania we współpracy z wiodącymi firmami na świecie. Są to bowiem już nie tylko (jak to było dotąd) zwykłe urządzenia pomiarowe, ale ogniwa przemyślanego, całościowego i długookresowego programu ochrony naszego środowiska.

VN:F [1.9.17_1161]
Ocena: 0.0/5 (0 oddanych głosów)

Podobne wpisy:

  1. Ogłoszenia dotyczące zwierząt
  2. Problemy dotyczące recyklingu tworzyw sztucznych
  3. Odzyskiwanie danych
  4. Normy dotyczące prowadzenia handlu
  5. Chcesz mieć ciepły i energooszczędny dom?
Komentarze i pingowanie jest obecnie wyłączone.

Komentarze są wyłączone.