Ochrona danych osobowych w praktyce

dane osobowe
  • Sharebar

Według wymagań obowiązującej od 1997 roku ustawy ochrona danych osobowych dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy dane osobowe przetwarzają m.in. spółki, spółdzielnie, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, fundacje i inne. Ustawa ta nakłada na Administratorów Danych Osobowych liczne obowiązki związane z gromadzeniem, przechowywaniem, zbieraniem, zmienianiem, usuwaniem czy udostępnianiem danych osobowych.
Dane osobowe to informacje, które w sposób bezpośredni lub pośredni pozwalają zidentyfikować konkretną osobę np. imię i nazwisko, numer PESEL, nr karty parkingowej, a także adres IP (w wybranych sytuacjach). Informacje te podlegają zabezpieczeniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. Każdy podmiot, który dane osobowe gromadzi zobligowany jest do ich ochrony poprzez zastosowanie niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych dających gwarancje bezpieczeństwa posiadanych informacji. Do środków takich możemy zaliczyć powołanie ABI czyli Administratora Bezpieczeństwa Informacji, który w imieniu Administratora Danych Osobowych (ADO) określa procedury przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą. Kolejną metodą jest opracowanie odpowiedniej specyfikacji, która obejmuje m.in. Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym. Oprócz tych dwóch wymienionych opracowań, każdy ADO zobowiązany jest do przygotowania wzoru „upoważnienia do przetwarzania danych osobowych” oraz prowadzenia ewidencji udzielonych upoważnień. Ważnym elementem starań o dane osobowe jest także sporządzenie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom w sytuacji, gdy procesy zlecane są na zewnątrz np. obsługa informatyczna ADO, obsługa księgowa.
Oprócz obowiązku odpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych, ADO zobligowany jest także do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem np. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na mocy odpowiedniej ustawy, która dopuszcza przetwarzanie danych w takim, a nie innym zakresie. Warto zwrócić także uwagę na to, czy dane nie są pobierane w zbyt szerokim zakresie niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu, w którym są zbierane.

VN:F [1.9.17_1161]
Ocena: 5.0/5 (1 oddanych głosów)
Ochrona danych osobowych w praktyce, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Podobne wpisy:

  1. GIODO – przetwarzanie danych osobowych
  2. Odzyskiwanie danych
  3. Naprawa dysków i odzyskiwanie danych
  4. Odzyskiwanie danych
  5. Fachowe odzyskiwanie danych Poznań.
Komentarze i pingowanie jest obecnie wyłączone.

Komentarze są wyłączone.