Z pewnością każdy z nas zauważył, że w polskim społeczeństwie, w ostatnich latach, znacznie zwiększyła się ilość osób z wyższym wykształceniem. Doszliśmy do momentu, w którym nadzorujących jest więcej niż tych, nad którymi nadzór ma być utrzymywany. Dużo mówi się o wojsku, w którym jest więcej dowódców niż szeregowych, ale problem nie dotyczy wyłącznie struktur państwowych. Widoczny jest niemal w każdym z sektorów gospodarki. To właśnie dlatego niejednokrotnie możemy zaobserwować wyższą stawkę za pracę pracownika wykwalifikowanego niż tego, który legitymuje się wyższym wykształceniem. Zmiany, które zaszły w mentalności społeczeństwa, któ

Kategoria: opublikowano w Finanse | Data publikacji artykułu 7 Gru | Brak komentarzy

Wiele mówi się o tym, że wiele resortów naszego państwa jest zupełnie niewydolnych. Wskazujemy na problemy ze służbą zdrowia, z przetargami, które opiewają na ogromne kwoty, które nie pokrywają się z jakością wykonania i załatwianie swoich spraw w urzędach okrężnymi drogami. Oczywiście bardzo duże znaczenie w tej kwestii odgrywają źle sformułowane przepisy i luki w prawie, ale niemałą rolę odgrywają w tej kwestii łapówki, które zdają się dla nas być rzeczą normalną. W naszej kulturze zakorzeniła się nadmierna wdzięczność, która objawia się dawaniem pieniędzy lekarzom i urzędnikom. Wydaje się nam, że każdą z trudniejszych do rozwiązania kwesti

Kategoria: opublikowano w Finanse | Data publikacji artykułu 7 Gru | Brak komentarzy

Dziura budżetowa pojawia się w przypadku niemal każdej rozmowy o państwowych finansach, o zmianach, jakie mają zostać wprowadzone, podczas rozmów o inwestowaniu i w wielu innych kwestiach, a także jako jeden z głównych tematów programów publicystycznych. Trudno ukryć, że dług publiczny stale się zwiększa, państwo nie ma środków na wypłacanie rozmaitych świadczeń, służba zdrowia kuleje, pakiet socjalny pozostawia wiele do życzenia, a jako społeczeństwo stale się zadłużamy. Jednak problem od dłuższego czasu zamiatany jest po dywan. Udajemy, że nie istnieje, przesuwając pieniądze z innych sektorów, w których jeszcze można znaleźć jakieś oszczędności. J

Kategoria: opublikowano w Finanse | Data publikacji artykułu 7 Gru | Brak komentarzy