Echosonda podstawowym wyposażeniem

  • Sharebar

Echosonda jest zaawansowanym technologicznie urządzeniem służącym przede wszystkim do przeprowadzania akuratnych pomiarów głębokości wody oraz odległości od unoszących się w niej ciał stałych.
Urządzenie to jest szeroko stosowane w żegludze zarówno w skali przemysłowej jak i prywatnej. Echosonda w zależności od modelu oraz przyjętego stopnia czułości różni się w swoich gabarytach – nowoczesne modele przeznaczone do użytku komercyjnego są znacznie mniejsze i dają się z powodzeniem zainstalować na małej łódce. Echosondy z racji swoich zdolności do lokalizowania obiektów we wnętrzach zbiorników wodnych użytkowane są już stale w trakcie połowów.

Technologia te szybko przeszła w obręb sfery prywatnej i stała się wykorzystywana, jako środek pomocniczy w lokalizowaniu ryb przez rybaków, wędkarzy hobbystów oraz pasjonatów połowów. Echosondy szybko i sprawnie są w stanie zlokalizować ławice ryb, przez co dają operatorom określone współrzędne gdzie należy skierować łódź w celu zyskania lepszych szans na połów. Echosondy wykorzystują najnowsze zdobyczą technologiczne, przez co stają się coraz bardziej dokładniejsze i tańsze (w skutek modernizacji istniejących procesów produkcyjnych).

Echosonda stanowi narzędzie wchodzące w skład wyposażenia praktycznie każdej pływającej jednostki. Na statkach wycieczkowych oraz handlowych służy między innymi lokalizowaniu mielizn oraz podwodnych skał mogących stanowić zagrożenie dla żeglugi.

W pierwotnych modelach echosond pomiar głębokości odbywał się mechanicznie, a wyniki pomiarowe były interpretowane z zapisanych specjalnie dołączonym rysikiem ryz papierowych. Nowoczesne odpowiedniki obrazują wyniki na wbudowanych wyświetlaczach pozwalając również w zależności od modelu zaprezentować 3 wymiarowy rzut cyfrowy terenu znajdującego się pod taflą wody wraz z naniesieniem wszelkich pozostałych danych. Echosondy tradycyjne są jednak dalej użytkowane często, jako element zapasowy w przypadku awarii bardziej nowoczesnych rozwiązań. Echosonda stanowi narzędzie, bez którego współczesna żegluga ani połowy ryb nie byłyby możliwe, co do skali istniejących potrzeb.

VN:F [1.9.17_1161]
Ocena: 0.0/5 (0 oddanych głosów)

Podobne wpisy:

  1. imray
  2. Ryby – wypuszczać czy nie
  3. Okoń-wędkarstwo podlodowe.
  4. Wyniki na żywo – liga polska i ligi zagraniczne.
  5. Ryby Akwariowe – hodowla i opis
Komentarze i pingowanie jest obecnie wyłączone.

Komentarze są wyłączone.