O fakturach wewnętrznych słów kilka

własny biznes
  • Sharebar

Faktura to jak wiadomo dokument sprzedaży, który zawiera szczegółowe dane dotyczące transakcji oraz potwierdza w ogóle jej zaistnienie. Chyba każdy przedsiębiorca przyzna, że bez faktur trudno się w firmie obejść.

Zgodnie z prawem obowiązującym w naszym kraju, trzeba udokumentować sprzedaż towarów oraz usług poprzez wystawianie odpowiedniej faktury VAT dla każdego z kontrahentów. Jednym z najpopularniejszych rodzajów faktury jest faktura wewnętrzna, która wystawiana jest zgodnie z czynnościami wymienionymi w art. 106 ust. 7 ustawy o VAT.

Pierwszymi z nich są podlegające opodatkowaniu nieodpłatne dostawy towarów, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Drugimi – podlegające opodatkowaniu nieodpłatne świadczenia usług, które zostały opisane w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Trzecimi – wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, o których mowa w art. 9-12 ustawy o VAT.

Kolejne to import usług wymieniony w art. 2 pkt. 9 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o VAT, oraz dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, opisane w art. 17 ust. 1 pkt. 5 ustawy o VAT. Ostatnimi z nich są zwrotu kwot dotacji, subwencji a także innych dopłat o podobnych charakterze, które bezpośrednio powiększyły obrót podatników, co jest określone w art. 29 ust. 1 zdanie ostatnie ustawy o VAT.

Wyżej wymienione czynności są jedynymi, w przypadku których może być wystawiona faktura wewnętrzna. Innymi słowy, można stwierdzić, iż owe faktury są wystawiane w momencie, gdy nie mogą być wystawione faktury innego rodzaju, czyli w celu udokumentowania czynności, które nie podlegają opodatkowaniu. Istnieje także pojęcie zbiorczej faktury wewnętrznej.

Z art. 106 ust. 7 zdanie drugie ustawy o VAT wynika, iż za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedynie jedną fakturę dokumentującą wszystkie czynności, które zostały dokonane w tym zakresie. W tym momencie podatnik ma wybór czy chce, aby wystawiane przez niego faktury wewnętrzne dokumentowały pojedyncze transakcje czy też były wystawiane raz na miesiąc bądź kwartał.

W treści, jaką powinna zawierać każda tego typu faktura, powinny występować określone elementy, które są opisane w § 23 rozporządzenia o fakturach. Zgodnie z tymi rozporządzeniami faktury wewnętrzne powinny przede wszystkim zawierać oznaczenie „faktura wewnętrzna” bądź „faktura VAT wewnętrzna”.

Ponadto, tego typu faktury sporządzane są jedynie w jednym egzemplarzu i nie są nikomu przekazywane – w przeciwieństwie do faktur zwykłych. Warto także wiedzieć, iż faktury wewnętrzne w przypadku dokumentowania czynności nieodpłatnych, gdy brak konkretnego nabywcy, mogą nie zawierać danych nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu dokonania owej czynności.

VN:F [1.9.17_1161]
Ocena: 0.0/5 (0 oddanych głosów)

Podobne wpisy:

  1. Spadek z przed 2006 roku
  2. Kilka słów o producentach wózków widłowych
  3. Kilka słów o Władysławowie
  4. O oponach słów kilka…
  5. Kilka słów o rozstępach
Komentarze i pingowanie jest obecnie wyłączone.

Komentarze są wyłączone.