Ubezpieczenia komunikacyjne charakteryzacja

  • Sharebar

Ubezpieczenia komunikacyjne nalezą do najpowszechniejszych form ubezpieczeń w naszym kraju. Stanowią one integralną cześć segmentu ubezpieczeń majątkowych. Kwestią ich stosownej regulacji zajmują się przepisy zawarte w kodeksie cywilnym.

Ubezpieczenia komunikacyjne są ściśle związane z odbywającym się codziennie tak zwanym „ruchem lądowym” przy użyciu pojazdów mechanicznych. W swojej rozciągłości obejmują one różnorodne warianty zaistnienia ryzyka narażającego ten ruch na straty, szkody rzeczowe oraz osobowe. Ubezpieczenia komunikacyjne dzielą się na zasadnicze dwa rodzaje:

- Ubezpieczenia obowiązkowe – czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (powszechnie znane pod nazwą OC)

- Dobrowolne ubezpieczenia – które są bardzo zróżnicowane, w skład najważniejszych i najczęściej wybieranych dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych wchodzą między innymi – autocasco (inaczej zwane ubezpieczeniem AC), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zarówno kierowców jak i pasażerów znajdujących się w pojazdach mechanicznych (inaczej nazywane NNW). Ubezpieczenia assistance, ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia szpitalnego za granicą, ubezpieczenia bagażu oraz innych rzeczy osobistych należących do podróżujących osób.

Ubezpieczenia komunikacyjne OC są obowiązkowymi dla każdego posiadacza dowolnego wariantu pojazdu mechanicznego – gwarantują one ubezpieczenie posiadacza od odpowiedzialności prawnej w przypadku zaistnienia szkody związanej z ruchem pojazdu. Ubezpieczenia komunikacyjne OC chronią majątek należący do osób ubezpieczonych, zapewniając pokrycie wszelkich szkód poniesionych przez poszkodowanych.

Ubezpieczenie to ma charakter obligatoryjny – oznacza to, że wszyscy właściciele pojazdów są zobligowani do zawarcia umowy ubezpieczenia, a różnorodne zakłady ubezpieczeń oferujące warianty komunikacyjne zobowiązane są do przyjęcia oferty osób ubezpieczających swoją odpowiedzialność cywilną.

Innymi rodzajami ubezpieczeń komunikacyjnych są wspomniane już ubezpieczenia AC – posiadające formę dobrowolnego zobligowania się. Dzięki tego rodzaju ubezpieczeniom, ubezpieczyciel pokrywa między innymi koszty związane z naprawą samochodu w wyniku wypadku spowodowanego przez samego sprawcę.

Ubezpieczenia komunikacyjne w całej swojej rozciągłości stanowią jeden z najważniejszych segmentów polskiego rynku ubezpieczeń.

VN:F [1.9.17_1161]
Ocena: 0.0/5 (0 oddanych głosów)

Podobne wpisy:

  1. Ubezpieczenia komunikacyjne są potrzebne
  2. Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce
  3. Odpowiednie ubezpieczenie komunikacyjne
  4. Ubezpieczenia komunikacyjne
  5. Ubezpieczenia majątkowe- rodzaje
Komentarze i pingowanie jest obecnie wyłączone.

Komentarze są wyłączone.