Poszczególne elementy – faktura wewnętrzna

faktura
  • Sharebar

Faktura, która obejmuje transakcję pomiędzy nabywcą i sprzedawcą powinna w obu przypadkach posiadać szczegółowe dane podmiotu, który ją wystawia. Błędem jest zatem umieszczanie w fakturze danych szczegółowych drugiego (zagranicznego) kontrahenta. Istotnym jest, by fakturę dosłownie nazwać – faktura wewnętrzna, a nie inaczej. W skład takiej faktury, zgodnie z zasadami pochodzącymi z Rozporządzenia Ministra Finansów, powinny wchodzić takie elementy jak skrócone dane nabywcy oraz sprzedawcy (imiona, nazwiska, nazwy, adresy), numery identyfikacji podatkowej obu stron, data wystawienia faktury, nazwy usług i towarów objętych transakcją, ilość towarów i usług bez podatku, wartość usług i towarów, stawka podatku, suma sprzedaży i usług (suma wartości), kwota podatku, kwota należności.

W przypadku faktury wewnętrznej nie jest wymagane opatrzenie jej podpisem – jest to zasada analogiczna to tradycyjnych, zwykłych faktur.

Termin, w jakim wystawiona została faktura wewnętrzna różni się czasem od terminu wystawienia faktury przez jednego z kontrahentów. Nie jest ta kwestia dokładnie określona przez ustawę. Jedno jest jednak pewne – faktura wewnętrzna powinna być dokładnie określona i sporządzona przed deklaracją podatkową podatnika za okres, w którym doszło do transakcji (nabycia towarów i usług w formie wewnątrzwspólnotowej). W większości przypadków faktura taka wystawiana jest do siedmiu dni po wydaniu towarów lub wykonaniu usług.

Istnieją więc zasady niepisane, których należy i tak się trzymać przy wystawianiu tego rodzaju faktury. Faktura taka jest dokumentem dodatkowym, który stanowi prawne potwierdzenie transakcji właśnie w postaci wewnątrzwspólnotowej. Faktury takie powinny znajdować się zawsze w jednym miejscu razem z pozostałą dokumentacją dotyczącą podatku VAT danego podatnika. Faktury są podstawą, dzięki której można obliczyć podatek VAT, naliczany przy każdej transakcji. Zwykłe faktury w tym przypadku traktowane są jedynie jako załącznik do faktury wewnętrznej i nie można się na nich opierać przy obliczaniu podatku.

VN:F [1.9.17_1161]
Ocena: 0.0/5 (0 oddanych głosów)

Podobne wpisy:

  1. O fakturach wewnętrznych słów kilka
  2. Kredyt kupiecki a małe i średnie firmy
  3. VAT marża – o co chodzi?
  4. Elementy wchodzące w skład systemu Symfonia Premium
  5. Zwrot podatku UK
Komentarze i pingowanie jest obecnie wyłączone.

Komentarze są wyłączone.