Czym są kody PKD dla firmy?

finanse w firmie
  • Sharebar

Kody Polskiej Klasyfikacji Działalności dotyczą umownego podziału działalności społeczno-gospodarczych pod względem typu świadczonych usług i wykonywanych czynności. Kody PKD to symbole i nazwy, które odnoszą się do pięciu głównych poziomów: sekcji, podsekcji, działów, grup, klas, podklas. Istniejący podział określa także działalność jako przeważającą, drugorzędną oraz pomocniczą. W przypadku poziomów PKD 2007 istnieje pięć poziomów, które określone są następująco.

Poziomy PKD 2007: sekcja oznaczona jest przy pomocy jednej litery. Dzieli działalność społeczno-gospodarczą na 21 grup. Określa działalność pod względem ogólnego podziału pracy, który przyjęty jest domyślnie w społeczeństwie. Poziom drugi, dział, opisywany jest przy pomocy dwóch cyfr i dzieli zbiór działalności na 88 grup rodzajów.

Mają tu znaczenie czynności, określają stopień podobieństwa oraz pozwalają rozpatrywać powiązania, zachodzące w gospodarce państwa. Przykładem może być tablica tzw. przepływów międzygałęziowych. Poziom trzeci – grupa, oznaczany jest kodem złożonym z trzech cyfr i dotyczy 272 grup działalności, które można wyznaczyć na podstawie procesu produkcji, a także przeznaczenia towarów i usługo raz charakteru usług.

Dotyczy także rodzaju odbiorcy, który korzysta z danych usług. Poziom czwarty – klasa, to cztery cyfry, które określają 615 grup działalności, wyodrębnianych na podstawie specjalizacji procesu produkcyjnego oraz usług. Rodzaje działalności charakterystyczne w polskiej gospodarce określone zostały natomiast w poziomie piątym PKD 2007, czyli w podklasie. Poziom ten obejmuje 654 grup.

Kody PKD wykorzystywane są przy klasyfikowaniu przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych. Ma to znaczenie dla rejestru podmiotów – REGON. Podział przeprowadzany jest na podstawie prowadzonej przez podmioty działalności. Kody PKD ułatwiają identyfikację i jasno mówią, czym dana firma się zajmuje. Bez istnienia takich kodów nie można byłoby przeprowadzić ogólnego podsumowania podmiotów gospodarczych działających na terenie kraju.

VN:F [1.9.17_1161]
Ocena: 0.0/5 (0 oddanych głosów)

Podobne wpisy:

  1. Podział gospodarki według PKD 2007
  2. Kody do gier
  3. Popularne kody do gier – więcej frajdy!
  4. Jak znaleźć zlecenie dla swojej firmy?
  5. Analiza swot firmy
Komentarze i pingowanie jest obecnie wyłączone.

Komentarze są wyłączone.