Czy wszystkie lokaty bankowe są bezpieczne?

finanse
  • Sharebar

Lokaty są niekwestionowanym liderem wśród najbezpieczniejszych produktów bankowych. Zakładając typowe lokaty terminowe nie musimy obawiać się utraty kapitału. Co najwyżej, w razie zerwania lokaty przed terminem, utracimy całość lub część odsetek – utracie ulegną jedynie te, które nie zostały skapitalizowane tj. nie zasiliły naszego portfela (lub rachunku bankowego) lub odłożonego na lokacie kapitału.

W praktyce jednak, o czym przekonują nas doświadczenia obywateli kilku krajów, sam system bankowy charakteryzuje się bardzo różną stabilnością. Lokaty są bezpieczne, ale do czasu, w którym nie dojdzie np. do bankructwa banku lub innych nieprzewidzianych (a katastrofalnych dla bankowej klienteli) zdarzeń.

Gwaranci bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo kapitału zgromadzonego na lokatach gwarantuje prawo i powołane do tego instytucje. Gwarancje te dotyczą wszystkich depozytów pieniężnych. Nad ich bezpieczeństwem ( w przyjętych przez nasze państwo ramach prawnych) czuwa przede wszystkim Bankowy Fundusz Gwarancyjny, nad którym kontrolę sprawują sejm, rada ministrów i minister finansów.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją skupiającą wszystkie banki komercyjne działające w Polsce, a gwarantowane przezeń bezpieczeństwo depozytów ma zabezpieczenie finansowe w postaci kapitału pozyskiwanego z obowiązkowych wpłat banków – członków funduszu.

Nie wszystkie lokaty bezpieczne

W razie ogłoszenia upadłości przez bank zrzeszony w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wypłatę zgromadzonych w tym banku oszczędności gwarantuje fundusz. Lokaty bankowe są więc bezpieczne, ale tylko do pewnego stopnia. Mianowicie stuprocentowej gwarancji (czyli odzyskaniu w całości) podlegają jedynie środki nieprzekraczające równowartości stu tysięcy euro. Oznacza to, że depozyty większości z nas są bezpieczne, bo zdecydowanej większości obywateli na tak wysokie lokaty najzwyczajniej w świecie nie stać.

Przy okazji warto jeszcze dodać, że wymieniona wyżej kwota odnosi się do całości środków zgromadzonych na różnych rachunkach w upadłym banku, co oznacza, że rozłożenie lokaty wyższej niż 100 tys. euro na kilka lokat nie zagwarantuje odzyskania pełnej kwoty.

Brakującą nadwyżkę można odzyskać jedynie w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, o ile w ogóle będzie to możliwe.

VN:F [1.9.17_1161]
Ocena: 0.0/5 (0 oddanych głosów)

Podobne wpisy:

  1. Bezpieczne sposoby oszczędzania pieniędzy
  2. Bezpieczne inwestycje na lokatach bankowych
  3. Lokaty adekwatne do oczekiwań
  4. Lokaty strukturyzowane
  5. Czym skutkuje zerwanie lokaty przed terminem
Komentarze i pingowanie jest obecnie wyłączone.

Komentarze są wyłączone.