Sposoby pozbywania się ścieków

  • Sharebar

Pozbywanie się ścieków

Ile ścieków powstaje w domu?

Przyjmuje się,  że ścieki stanowią 90% ilości zużytej w gospodarstwie domowym wody. Normy określające zużycie wody podają 80 – 100 l/osobę/dobę – w domach z wodociągiem, łazienką, WC i lokalnym przygotowaniem ciepłej wody.

Kanalizacja centralna

Jest to najwygodniejszy sposób odprowadzenia ścieków. Niedostatecznie rozbudowana sieć kanalizacyjna powoduje że większość wsi i małych miejscowości jest jej pozbawiona, jednakże gdy przebiega w pobliżu działki, podłączenie się jest dla właściciela nieruchomości obligatoryjne. Przyłącze kanalizacyjne ( połączenie wewnętrznej instalacji z siecią ) nie wymaga pozwolenia na budowę, wystarczy zgłoszenie w starostwie. Wszystkie formalności można zlecić architektowi lub projektantowi przyłącza. Koszt wybudowania przyłącza to 3000 – 4000 zł za 10m długości.

Przydomowa oczyszczalnia

Kosztuje więcej niż zbiornik bezodpływowy ale jej koszt stosunkowo szybko się zwraca. Powodują to niskie koszty eksploatacyjne ( energia elektryczna zasilająca pompę i wywóz osadu co 2 lata ). Jest bezpieczna dla środowiska ponieważ ścieki są oczyszczane w stopniu umożliwiającym ich odprowadzenie do gruntu lub wód powierzchniowych. Przeszkodą dla wykonania oczyszczalni mogą być trudne warunki gruntowe i wysoki poziom wód podziemnych. Budowa oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3 na dobę ( dla domu jednorodzinnego do 1,5 m3 na dobę ) nie wymaga pozwolenia na budowę, wystarczy zgłoszenie w starostwie. Architekt lub biuro projektowe powinni sprawdzić czy miejscowe przepisy dopuszczają jej wykonanie.

Oczyszczanie ścieków jest przeważnie dwustopniowe. Pierwszy etap przebiega w osadniku gnilnym, następnie ścieki są poddane dalszemu oczyszczaniu na drenażu rozsączającym lub filtrze piaskowym, żwirowo-piaskowym lub glebowo-korzeniowym. Najbardziej technologicznie zaawansowana jest oczyszczalnia ze złożem biologicznym lub bioreaktorem ze złożem czynnym. Najczęściej stosuje się drenaż rozsączający z odprowadzeniem do gruntu. Warunkiem tego rozwiązania jest przepuszczalny grunt na działce, niski poziom wód gruntowych i lokalizacja poza terenami zalewowymi i powodziowymi.

Zbiornik bezodpływowy – szambo

W miejscowościach pozbawionych kanalizacji jest to najpopularniejszy sposób odprowadzania ścieków. Ścieki z szamba są okresowo wywożone a sam zbiornik musi być bezwarunkowo szczelny. Szamba nie wolno stosować na terenach zalewowych, powodziowych i posiadających kanalizację. Wymagane jest pozwolenie na budowę – wszelkie formalności należy zlecić architektowi lub projektantowi przyłącza. Najczęściej stosuje się zbiorniki betonowe lub żelbetowe, możliwe jest również zastosowanie zbiornika z tworzyw sztucznych.

Zbiorniki betonowe i żelbetowe wykonuje się na miejscu lub montuje z gotowych elementów. Zbiorniki z tworzywa wprawdzie nie korodują i są lekkie ale nie przenoszą dużych obciążeń i wymagają stosowania dodatkowych zabezpieczeń. Szambo powinno mieć pojemność dostosowaną do przyjęcia 10 – 14 dniowego zrzutu. Zbiornik powinien mieć odpowietrzenie oraz otwór rewizyjny zakończony klapą. Należy zapewnić możliwość dojazdu wozom asenizacyjnym lub wykonać złącze w ogrodzeniu.

więcej na tematy związane z budową domu : www.archi55.pl/poradnik

arch. Piotr Kropaczek

www.archi55.pl

 

 

VN:F [1.9.17_1161]
Ocena: 0.0/5 (0 oddanych głosów)

Podobne wpisy:

  1. Ekologiczna oczyszczalnia ścieków
  2. Czy warto inwestować w oczyszczalnie ścieków?
  3. Preparaty do oczyszczalni ścieków
  4. Rozwiązania problemu kanalizacji
  5. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Komentarze i pingowanie jest obecnie wyłączone.

Komentarze są wyłączone.