Podstawowe założenia metody SMED

  • Sharebar

SMED (ang. Single Minute Exchange of Die) to metoda diagnozowania i usprawniania procesów produkcyjnych, polegająca na wymianie bądź przezbrojeniu maszyny w ciągu jednocyfrowej liczby minut. Krótki czas przezbrojenia ma być możliwy głównie dzięki zastosowaniu możliwie jak najmniejszej liczby narzędzi. Początki SMED sięgają lat 50. XX w., kiedy to metodę tę zaczęto stosować w Japonii przy przezbrajaniu pras tłoczących. Od tamtej pory metodę ekstrapolowano na wiele innych gałęzi przemysłu i obecnie należy ona do kanonu zarządzania produkcją.

Pierwszym etapem SMED jest stadium przygotowawcze, obejmujące analizę dotychczasowej organizacji przezbrajania. Analizie poddaje się materiał zgromadzony poprzez filmowanie procesu przezbrajania oraz wywiady z przeprowadzającymi je robotnikami. Owocem pierwszego etapu jest sporządzenie specjalnej listy usprawnień, mających na celu skrócenie czasu przezbrojenia.

Następnie dokonywany jest kluczowy dla całej metody podział na przezbrojenie wewnętrzne oraz zewnętrzne. Przez przezbrojenie wewnętrzne rozumie się tutaj ogół czynności wykonywanych wtedy, gdy przezbrajana maszyna jest wyłączona, natomiast przezbrojenie zewnętrzne odnosi się do działań podejmowanych bezpośrednio przed jej wyłączeniem oraz zaraz po jej ponownym uruchomieniu. Podstawowa idea SMED polega na maksymalnym skróceniu czasu trwania przezbrojenia wewnętrznego, ponieważ to właśnie wtedy ma miejsce przynoszący największe straty przestój.

Zazwyczaj oszczędności czasu szuka się w redukcji czasu przygotowań do przezbrojenia oraz czasu próbnych uruchomień i regulacji maszyny, ponieważ to właśnie te czynności są najbardziej czasochłonne. Wśród eliminowanych czynności znajdują się: oczekiwanie na decyzję lub logistykę, szukanie, transport lub naprawianie narzędzi, zbieranie informacji niezbędnych do przezbrojenia oraz nadmierne kontrolowanie jego efektów. Rozwiązaniem pozwalającym na uniknięcie wymienionych problemów jest wprowadzenie karty kontrolnej (wyszczególniającej wszystkie czynności i narzędzia niezbędne do prawidłowego przezbrojenia), której kompletność gwarantuje powodzenie całej operacji.

Ostatnie dwa etapy metody SMED są konsekwencją etapu drugiego i polegają na przeniesieniu jak największej liczby czynności z przezbrojenia wewnętrznego do zewnętrznego oraz na racjonalizacji poszczególnych punktów świeżowypracowanego planu przezbrojenia.

VN:F [1.9.17_1161]
Ocena: 0.0/5 (0 oddanych głosów)

Podobne wpisy:

  1. Trądzik, podstawowe metody leczenia
  2. Faktura wewnętrzna – podstawowe informacje
  3. Drzwi drewniane wyróżnia szereg zalet
  4. Bingo internetowe – podstawowe zasady
  5. Złocenie oraz inne metody renowacji
Komentarze i pingowanie jest obecnie wyłączone.

Komentarze są wyłączone.