Fundusze inwestycyjne – co warto wiedzieć

  • Sharebar

Coraz więcej osób chce pomnażać swoje pieniądze. Jedni wybierają produkty typowo oszczędnościowe, jak konta oszczędnościowe czy lokaty, a jeszcze inni produkty inwestycyjne jak fundusze, które wymagają więcej uwagi, ale pozwalają też na uzyskanie większych zysków. Jak więc bezpiecznie korzystać z tej możliwości?

Trzeba mieć dobry plan

Aby inwestycja w fundusze przyniosła zamierzone efekty, trzeba wybrać odpowiednią strategię i trzymać się konsekwentnie jej założeń. W przypadku inwestycji związanych z rynkiem kapitałowym jakimi są właśnie fundusze, trzeba dokładnie zdefiniować i rozplanować wszystkie elementy wybranej strategii, do której zaliczają się:  rodzaj funduszu, wejście i wyjście (czyli moment rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, horyzont czasowy oraz maksymalna dopuszczalna strata kapitału.

Właściwe podejście do tematu ułatwi nam wybór takiego funduszu, który będzie odpowiadał naszym preferencjom, potrzebom i oczekiwaniom, a przy tym pozwoli także na przedsięwzięcie właściwych działań już w trakcie trwania inwestycji. Nasz plan posłuży nam także jako narzędzie do samokontroli, dzięki któremu nie będziemy podejmować zbędnych i złych decyzji pod wpływem emocji.

 

Cel inwestycji i czas jej trwania

Przed wyborem funduszu trzeba będzie wziąć pod uwagę cel i czas trwania inwestycji i dokładnie je przemyśleć. Na przykład okres rekomendowany dla funduszy akcyjnych wynosi około 5 – 7 lat, gdyż cena ich jednostek ulega częstym wahaniom i dopiero po tym czasie można osiągnąć zadowalający zysk. Dlatego też nie jest to rozwiązanie na przykład dla osób starszych, które chciałyby pomnożyć swoje pieniądze z myślą o nadchodzącej za dwa lata emeryturze. W takiej sytuacji znacznie lepiej sprawdzą się fundusze rynku pieniężnego lub fundusze obligacji, gdyż ich celem jest ochrona zgromadzonego kapitału. W przypadku inwestycji kapitałowej czas trwania jest proporcjonalny do poziomu akceptowalnego ryzyka.

 

Zarządzanie funduszami

Decydując się na fundusze inwestycyjne, zarządzanie naszym kapitałem powierzamy bankowym specjalistom, których zadaniem jest dopilnowanie, aby proces inwestycji przebiegł zgodnie z zaplanowaną polityką inwestycyjną. Jednak mimo że to fachowcy decydują o lokowaniu naszych środków w różne aktywa, powinniśmy regularnie śledzić i kontrolować naszą inwestycję. Najlepiej będzie obserwować wyniki wybranego funduszu przynajmniej raz na kwartał, co pomoże podejmować właściwe decyzje w zależności od sytuacji, na przykład dostosowując rodzaj funduszu do aktualnych wydarzeń  rynku finansowym. W ten sposób zminimalizujemy ryzyko ewentualnych strat. Jeśli zauważymy gwałtowny spadek na giełdach, możemy wycofać środki i przenieść do innego funduszu.

Musimy też zdawać sobie sprawę z różnorodności dostępnych na polskim rynku funduszy inwestycyjnych, różnych polityk inwestycyjnych i stóp zwrotu. Trzeba też wiedzieć, że dwa pozornie podobne fundusze mogą mieć w praktyce wyraźnie różniące się stopy zwrotu.

 

Uśrednianie ceny

Jedną z częściej stosowanych strategii inwestowania w fundusze jest strategia uśredniania ceny, która polega na systematycznym zakupie jednostek uczestnictwa wybranego  konkretnego funduszu. Pomaga ona zmniejszyć ryzyko inwestycji, gdyż jednostki kupowane są w różnych momentach, a my nie lokujemy całości kapitału w jednym czasie. Jeśli nastąpi hossa, jednostki będą droższe, a kiedy bessa – tańsze. Rozwiązanie to jest polecane głównie tym, którzy wybierają fundusze inwestycyjne o dużych wahaniach cen, jak wspomniane już fundusze akcyjne.

 

Decydując się na fundusze inwestycyjne trzeba wiedzieć , że związane są one z ryzykiem inwestycyjnym, którego nie jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować. Dlatego tak ważne jest wybranie właściwego funduszu, zgodnego z naszymi potrzebami oraz możliwościami. Ustalając strategię i zasady postępowania możemy to ryzyko zmniejszyć. Dzięki temu nasze inwestowanie stanie się bardziej świadome, bezpieczne oraz skuteczne.

Dowiedz się więcej na temat funduszy inwestycyjnych na : https://www.deutschebank.pl/klienci-indywidualni/inwestycje/fundusze-inwestycyjne/fundusze-inwestycyjne-otwarte-fio.html

VN:F [1.9.17_1161]
Ocena: 0.0/5 (0 oddanych głosów)

Brak podobnych wpisów.

Komentarze i pingowanie jest obecnie wyłączone.

Komentarze są wyłączone.