Cele stosowania Assessment center

assesment center
  • Sharebar

System gospodarczy i ekonomiczny, a także rynek pracy wymagają zarówno od pracodawców jak i od pracowników coraz to lepszych wyników. Istnieje obecnie wiele szkół i metod osiągania celów i założeń. Jedną z nich jest stworzenie bazy świetnie wykwalifikowanych pracowników. To oni odpowiadać będą za rozwój firmy, a co za tym idzie za jej sukces. Bardzo ważnym elementem w polityce kadrowej każdej korporacji jest kadra menedżerska. To wybór tych ludzi będzie w dużej mierze warunkował o sukcesie danego przedsiębiorstwa. Menadżerów współcześnie wyłania się stosując technikę zwaną Centrum Oceny. Assessment center, bo tak się to profesjonalnie określa ma na celu wyselekcjonowanie spośród danej grupy najlepszych z najlepszych.

Wszyscy uczestnicy procesu rekrutacji biorą udział w szeregu ćwiczeń, symulacji i badań kompetencyjnych, pod okiem sędziów (asesorów), będących specjalistami z określonych dziedzin. Jest to metoda bardzo obiektywna, dzięki czemu czyjeś uprzedzenia, czy stereotypy nie mają wpływu na wynik postępowania. Tylko ta metoda jest w stanie rzeczywiście wyłonić najlepszych i najbardziej kompetentnych ludzi, którzy sprostają pracy na stanowisku menadżera w dużej korporacji.

Assessment center stało się częstym tematem rozprawek naukowych., głównie przez specyficzny charakter tej metody. Wielu naukowców i badaczy sporządziły nawet określone wzory przedstawiające cały mechanizm procesu AC. Nie dziwi to jednak, gdyż dzięki dotychczasowemu przestrzeganiu zasad kształtujących AC „wypłynęło” wiele wybitnych umysłów z dziedziny zarządzania i marketingu. Obecnie AC jest niezbędne w tworzeniu modelu korporacji.

Jest narzędziem diagnozy dostępnego potencjału kompetencyjnego. Dzięki ostrej selekcji wspomaga budowanie całej organizacji jaką jest przedsiębiorstwo. Jest narzędziem do budowania jasnych relacji pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. Dzięki zastosowaniu AC w procesie rekrutacji możemy być pewni, że wyselekcjonowana kadra jest kompetentna, a każda spośród wybranych osób adekwatna do danego stanowiska pracy w korporacji.

VN:F [1.9.17_1161]
Ocena: 0.0/5 (0 oddanych głosów)

Podobne wpisy:

  1. Cele imprez firmowych
  2. Cele rehabilitacji
  3. Jak należy rekrutować pracowników?
  4. Rejestracja czasu pracy
  5. Szkolenia biznesowe dla kadr.
Komentarze i pingowanie jest obecnie wyłączone.

Komentarze są wyłączone.